Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí Online

Pondelok 1. februára 2021 o 18:00 h Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Utorok 9., 16. a 23. februára 2021 o 18:00 h C.G.JUNG – PSYCHOLÓGIA S DUŠOU


Cyklus troch na seba nadväzujúcich prednášok o živote a diele C.G.Junga. Jednotlivé prednášky cyklu budú prebiehať počas troch utorkových večerov:


1. prednáška 9.2.2021

 • Život a dielo C. G. Junga
 • Základné pojmy jungovskej psychológie – vedomie a nevedomie.
 • 4 základné nástroje vedomia – myslenie, cítenie, vnímanie, intuícia.
 • Typológia osobnosti podľa C. G. Junga.

2. prednáška 16.2.2021

 • Osobné a kolektívne nevedomie. Štruktúra nevedomia. Archetypy ako základné „orgány" nevedomého sveta.
 • Význam snov, sny ako reč duše.
 • Cesta individuácie, cesta k sebe samému.
 • Pojmy osobnosť, persona, Bytostné ja.
 • Človek a jeho tieň, práca so svetlými a tienistými stránkami našej psychiky.

3. prednáška 23.2.2021

 • Základné princípy psychiky muža a ženy.
 • Pojmy Animus a Anima.
 • Typológia osobnosti vo svetle mužských a ženských archetypov.
Streda 10. februára 2021 o 18:00 h Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

 

Hore