Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí Online

Utorok 14. júna 2022 o 18:00 h
PROBLÉMY – UČITELIA V PRESTROJENÍ  - on-line prednáška


Prednáška sa bude venovať témam:

  • Rôzne spôsoby vnímania problémov a prekážok.
  • Ako získať skúsenosť.
  • Čo nás problémy učia?

 

Hore