Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí Online

Štvrtok 22. apríla 2021 od 18:00 do 19:30 h
DUŠA ZEME


Je už mnohoročnou tradíciou pripomínať si 22. apríla Deň Zeme a potrebu chrániť a starať sa o planétu, ktorá je naším domovom. Nová Akropolis vás pri tejto príležitosti pozýva na prednášku s názvom Duša Zeme zameranú na staroveké tradície a poňatia späté so Zemou, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre dnešný svet a jeho prístup k prírode.


Prednáška sa bude venovať témam

  • Staroveké náuky a tradície o Zemi
  • Bohovia a Duša Zeme
  • Zem chápaná ako živá bytosť
  • Elementálovia, duchovia prírody
Piatok 30. apríla 2021 o 19:00 h Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Utorok 4. mája 2021 o 19:00 h Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Štvrtok 20. mája 2021 od 18:00 do 19:30 h KARMA JE ZDARMA – on-line prednáška


Prednáška sa bude venovať témam

  • Hľadanie zákonitostí života vo východnej aj západnej filozofii.
  • Karma ako zákon príčiny a dôsledku.
  • Existuje náhoda?

 

Hore