Menu
Previous Next

PREČO FILOZOFIA

Filozofia bola vždy hľadaním duchovnej pravdy, procesom prehlbovania poznatkov o prírode, o ľudskej bytosti a o Univerze. Každý čin hľadania je súčasne aplikáciou slobody vedomia, ktorá bojuje s nevedomosťou, rozptýlením a predsudkami, ktoré znemožňujú skutočné a hlboké poznávanie.

Filozofia je pre nás vrodeným sklonom ľudských bytostí. Naša úloha spočíva v tom, aby sa tento vrodený sklon mohol pretaviť do činov, ktoré nám umožnia rozvinúť všetok náš potenciál a zlepšiť náš svet.

Navrhujeme praktickú filozofiu, užitočnú každému jednotlivcovi aj spoločnosti. Uskutočňujeme to nielen prostredníctvom čítania, štúdia a teoretického poznania, ale snažíme sa dobre žiť, s pevnosťou a účinnosťou v každom okamihu života; využívať príležitosti, ktoré k nám prichádzajú a naučiť sa niečo pozitívne dokonca aj v nepriazni.

To pre nás znamená "filozofia ako spôsob života".

Pracujeme pre zlepšenie sveta a človeka prostredníctvom filozofie na klasický spôsob: filozofického hľadania, ktoré ponúka odpovede na aktuálne problémy.

 

Hore