Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Košiciach


Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu Vám ponúkame niekotré naše podujatia online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM.


Program online podujatí pre Vás postupne dopĺňame a nájdete ho tu: 
Program Online podujatí

Štvrtok 26. mája 2022, o 18:00, Košice
KDE JE VÔĽA, TAM JE CESTA – prednáška s cvičeniami


Prednáška sa bude venovať témam:

  • Odlišné stupne a sila vôle – prianie, chcenie, túžba, vôľa ako zmysel pre povinnosť.
  • Pomocníci vôle - disciplína, húževnatosť, nádej.
  • Praktické rady filozofov a psychológov pre rozvoj vôle.
  • Cvičenia pre rozvoj vôle
Štvrtok 16. júna 2022 o 18:00 h, Košice
ALBERT EINSTEIN, INTELIGENCIA A GENIALITA - prednáška


Prednáška sa bude venovať témam:

  • Život, osobnosť a dielo Alberta Einsteina
  • Inteligencia a genialita - ich ponímanie a miesto v našom živote
  • Ako rozvíjať svoju inteligenciu?
  • Dá sa genialite naučiť? Môže sa stať géniom každý?

 

Hore