Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Košiciach

Piatok 19. októbra 2018 od 18:00 do 21:00 h, Košice SNY – REČ DUŠE, seminár


Večerný seminár venovaný významu a jazyku snov podľa klasickej filozofie a modernej psychológie

  • Význam snov v ľudskom živote
  • Veľké a malé sny
  • Archetypy, symboly a proroctvá v snoch
Pondelok 29. októbra 2018 o 19:00 h, Košice Kurz pre rzovoj osobnosti

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.
Pondelok 5. novembra 2018 o 19:00 h, Košice Kurz pre rzovoj osobnosti

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.
streda 14. novembra 2018 o 18:00 h, Košice
štvrtok 15. novembra 2018 o 18:00 h, Košice
Večer na tému DUŠA ZÁPADU – DUŠA VÝCHODU


Pri príležitosti Svetového dňa filozofie Vás pozývame na dva večery venované porovnaniu západného a východného poňatia základných životných hodnôt a zákonitostí. Okrem rozprávania budú večery doplnené o čítanie z textov veľkých predstaviteľov východnej a západnej filozofickej tradície a zábavného kvízu.

Sobota 1. decembra 2018 od 15:00 do 19:00 h, Košice MATEMATIKA DUŠE


Víkendový seminár venovaný tradičnej symbolike čísiel na témy:

  • Význam jednotlivých čísel v rôznych kultúrach
  • Pytagorás – viac než matematik
  • Zlaté číslo v prírode a v človeku
Štvrtok 6. decembra 2018 o 18:00 h, Košice
Večer na tému SYMBOLIKA V MÝTOCH A ROZPRÁVKACH


NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na večer s rozprávkami pre dospelých, ktorý bude venovaný skrytému jazyku symbolov, hodnote a významu mýtov v starovekých kultúrach a mýtom a rozprávkam ako symbolickému jazyku duše.
Podujatie bude doplnené o čítanie úryvkov z mýtov a rozprávok..

 

Hore