Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Košiciach

Štvrtok 7. marca 2019 od 18:00 h do 20:00 h, Košice
MULTIVEČER s Leonardom da Vincim (7 princípov poznania) – rozprávanie, projekcia, kvíz


pozývame Vás do obdobia renesancie - rozprávanie o tvorbe a živote Leonarda da Vinciho, o jeho siedmich princípoch poznania,  doplnené o projekciu s hudbou, čítanie z jeho tvorby, krátky kvíz a kreatívne hry s diskusiou.

 

Hore