Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Košiciach

Štvrtok 29. októbra 2020 o 17:30 h, Košice Kurz pre rzovoj osobnosti

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Piatok 6. novembra 2020 od 17:30 do 20:30 h, Košice Workshop KĽÚČE K PREKONÁVANIU PREKÁŽOK

Workshop z cyklu „Kľúče k sebe" zameraného na praktické nástroje pre každodenný život, ktoré nám ponúka filozofia.

Pozývame Vás na interaktívny workshop venovaný našej schopnosti prekonávať prekážky a ťažkosti.

Piatok 13. novembra 2020 o 18:00 h, Košice Večer na tému KAŽDODENNÝ HRDINA

NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pri príležitosti Svetového dňa filozofie pozýva na večer o tom, ako prebudiť a zachovať si ducha hrdinstva v tom každodennom. Večer bude doplnený o čítanie z diel filozofov ako aj malé divadelné scénky.

Seminár sa bude venovať týmto témam:
  • Základné charakteristiky hrdinstva – nazretie do mýtov.
  • Ako si zachovať odvahu v každej skúsenosti, chrabrosť v každej minúte.
  • Výzvy pre hrdinu dnešnej doby – ako byť hrdinom každý deň
Sobota 28. novembra 2020 od 15:00 do 19:00 h, Košice Seminár Otázka života a smrti podľa Elizabeth Kübler-Ross


NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na víkendový seminár venovaný životu a dielu Elizabeth Kübler-Rossovej, významnej americko-švajčiarskej lekárky, ktorej celoživotná práca významne ovplyvnila zmenu pohľadu na smrť a zomieranie.

Seminár sa bude venovať týmto témam:
  • Životný príbeh Elizabeth Kübler-Ross
  • Päťstupňový model vyrovnania sa s náročnými udalosťami
  • Lekcie života – najdôležitejšie životné hodnoty
  • Význam lásky, súcitu a dávania v ľudskom živote
  • Nahliadnutie za závoj smrti, význam paliatívnej starostlivosti
Piatok 11. decembra 2020 od 17:30 do 20:30 h, Košice Workshop KĽÚČE K ...

Workshop z cyklu „Kľúče k sebe" zameraného na praktické nástroje pre každodenný život, ktoré nám ponúka filozofia.


Pozývame Vás na interaktívny workshop venovaný trpezlivosti a vytrvalosti, ktoré sú užitočnými nástrojmi vo všetkých oblastiach života.

 

Hore