Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v KošiciachŠtvrtok 25. apríla 2024 od 18:00 do 21:00, Košice
ZEM AKO ŽIVÝ UČITEĽ, FiloCafé – večer s filozofickými dialógmi


Pozývame vás na večer s filozofickými dialógmi pri káve alebo čaji, organizovaný pri príležitosti svetového Dňa Zeme. Témou na rozhovory bude vzťah človeka a prírody a vnímanie planéty Zem ako živej bytosti, ktorá nás môže veľa naučiť.

Tematické okruhy na dialógy:

 • Je Zem živá bytosť?
 • Aký by mal byť vzťah človeka k prírode?
 • Čomu nás príroda učí?
 • Ako môžeme lepšie preniknúť do prírodných zákonitostí?
Sobota 18. mája 2024 od 15:00 do 19:00, Košice
MUŽSKÝ A ŽENSKÝ SVET PODĽA C. G. JUNGA, sobotný seminár

Pozývame vás na sobotný seminár venovaný mužským a ženským archetypom Carla Gustava Junga a ich prínosu pre sebapoznávanie a rozvoj osobnosti.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

 • Mužský a ženský svet v poňatí jungovskej psychológie
 • Muž a žena v symboloch klasických kultúr
 • Pojmy animus a anima
 • Dualita, vzájomné dopĺňanie sa a hľadanie harmónie
 • Typológia osobnosti vo svetle mužských a ženských archetypov
Štvrtok 23. mája 2024 od 18:00 do 20:00, Košice
KONFUCIUS A UMENIE ŽIŤ, Večer s inšpiratívnou osobnosťou


Pozývame vás na rozprávanie o Konfuciovi – čínskom mudrcovi a učiteľovi, ktorého myšlienky a učenie tvorili základ fungovania čínskej spoločnosti vyše 2000 rokov, ovplyvnilo viaceré okolité krajiny a je dodnes živé.

Pozrieme sa spoločne na témy:

 • Náhľad do života Konfucia a generácií jeho potomkov
 • Jeho nadčasové dielo a myšlienky
 • 6 základných umení pre život podľa neho a ich súčasná obdoba
Štvrtok 13. júna 2024 od 18:00 do 20:00, Košice
ČAROVNÝ VEČER S HUDBOU, rozprávanie o klasickej hudbe s ukážkami


Pozývame vás na príjemný večer s klasickou hudbou, ktorý bude kombináciou rozprávania a počúvania vybraných ukážok z diel veľkých skladateľov.
Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu Novej Akropolis s názvom „Cez rozmanitosť k jednote".

Čo vás v tento večer čaká:

 • O sile umenia a vplyve hudby na ľudskú psychiku
 • Od baroka po modernu – prehľad hudobných štýlov
 • Náhľad do života vybraných skladateľov
 • Započúvame sa do diel významných skladateľov klasiky

 

Hore