Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Košiciach

Streda 30. októbra 2019 o 18:00 h, Košice
Večer na tému ŠŤASTIE JE VEC ROZHODNUTIA


NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na prednášku a diskusiu na témy:

 • Čo utvára ľudské šťastie?
 • Cesta za šťastím v poňatí veľkých filozofov a psychológov
 • Rôzne druhy šťastia, malé a veľké šťastie
Pondelok 4. novembra 2019 o 19:00 h, Košice Kurz pre rzovoj osobnosti

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.
sobota 9. novembra 2019 od 15:00 do 19:00 h, Košice Seminár SILOČIARY ZDRAVIA


víkendový seminár venovaný súvislosti zdravia s filozofiou, etikou a hodnotami.
Víkendový seminár na témy:

 • Porovnanie pohľadov na zdravie a príčiny chorôb v priebehu dejín medicíny
 • Zdravie, etika a životné hodnoty
 • Harmónia tela, duše a ducha – zdravie človeka na všetkých úrovniach a ich vzájomný vplyv
 • Myšlienky veľkých lekárov-filozofov: Hippokrates, Avicenna, Hildegarda z Bingenu, Paracelsus, Ctibor Bezděk...
Pondelok 11. novembra 2019 o 19:00 h, Košice Kurz pre rzovoj osobnosti

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.
Piatok 22. novembra 2019 o 18:00 h, Košice
Večer na tému KARMA JE ZDARMA


NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pri príležitosti Svetového dňa filozofie pozýva na večer, ktorý bude spojením rozprávania, kvízu, divadelných scénok a čítania citátov mudrcov a osobností z rôznych oblastí spoločnosti a histórie:

Rozprávanie s diskusiou bude zamerané na témy:
 • Hľadanie zákonitostí života vo východnej aj západnej filozofii.
 • Karma ako zákon príčiny a dôsledku.
 • Existuje náhoda?
Streda 11. decembra 2019 o 18:00 h, Košice
Večer na tému SILA ILÚZIÍ


NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na večer, ktorý bude spojením rozprávania, cvičení, divadelných scénok a čítania citátov mudrcov a osobností z rôznych oblastí spoločnosti a histórie:

Rozprávanie s diskusiou bude zamerané na témy:
 • Filozofické poňatia skutočnosti a ilúzie
 • Vnútorné a vonkajšie ilúzie
 • Nebezpečenstvo manipulácie
 • Ako cibriť úsudok a prekonať sebaklam

 

Hore