Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Košiciach

Streda 23. januára 2019 o 17:30 h, Košice Kurz pre rzovoj osobnosti

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.
Piatok 25. januára 2019 od 18:00 h do 20:00 h, Košice
Večer na tému SYMBOLIKA V MÝTOCH A ROZPRÁVKACH


Večer s prednáškou a divadelnou scénkou, kde sa pozrieme na témy:

  • Ľudský tieň a jeho poňatie v psychológii a filozofii rozličných kultúr
  • Symbolika tieňa v mýtoch a legendách
  • Svetlá a temná stránka ľudskej osobnosti
  • Tieň ako archetypálna postava
  • Práca s tieňom podľa C. G. Junga
  • Divadelná scénka „Tieň" na motívy rozprávky H. Ch. Andersena
Streda 30. januára 2019 o 17:30 h, Košice Kurz pre rzovoj osobnosti

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.
sobota 16. februára 2019 od 15:00 do 19:00 h, Košice SLOBODNÝ A TVORIVÝ ROZVOJ OSOBNOSTI podľa psychológie Ericha Fromma


Víkendový seminár venovaný životu a dielu
sociológa a psychológa Ericha Fromma na témy:

  • Ľudský rozvoj a hľadanie hodnôt.
  • Koristnícky, výmenný a tvorivý charakter – mať alebo byť?
  • Hľadanie slobody a spravodlivosti.
  • Tajomstvo umenia milovať

 

Hore