Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Košiciach

Piatok 22. novembra 2019 o 18:00 h, Košice
Večer na tému KARMA JE ZDARMA


NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pri príležitosti Svetového dňa filozofie pozýva na večer, ktorý bude spojením rozprávania, kvízu, divadelných scénok a čítania citátov mudrcov a osobností z rôznych oblastí spoločnosti a histórie:

Rozprávanie s diskusiou bude zamerané na témy:
  • Hľadanie zákonitostí života vo východnej aj západnej filozofii.
  • Karma ako zákon príčiny a dôsledku.
  • Existuje náhoda?
Streda 11. decembra 2019 o 18:00 h, Košice
Večer na tému SILA ILÚZIÍ


NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na večer, ktorý bude spojením rozprávania, cvičení, divadelných scénok a čítania citátov mudrcov a osobností z rôznych oblastí spoločnosti a histórie:

Rozprávanie s diskusiou bude zamerané na témy:
  • Filozofické poňatia skutočnosti a ilúzie
  • Vnútorné a vonkajšie ilúzie
  • Nebezpečenstvo manipulácie
  • Ako cibriť úsudok a prekonať sebaklam

 

Hore