Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Bratislave

Večer na tému ŠŤASTIE JE VEC ROZHODNUTIA
Utorok 22. januára 2019 o 18:00 h, Bratislava


Prednáška a diskusia na témy:

 • Čo utvára ľudské šťastie?
 • Cesta za šťastím v poňatí veľkých filozofov a psychológov
 • Rôzne druhy šťastia, malé a veľké šťastie
Pondelok 28. januára 2019 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Sobota 2. februára 2019 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava Seminár Otázka života a smrti podľa Elizabeth Kübler-Ross


Víkendový seminár venovaný životu a dielu Elizabeth Kübler-Ross, významnej americko-švajčiarskej lekárky, ktorej celoživotná práca významne ovplyvnila zmenu pohľadu na smrť a zomieranie.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

 • Životný príbeh Elizabeth Kübler-Ross
 • Päťstupňový model vyrovnania sa s náročnými udalosťami
 • Lekcie života – najdôležitejšie životné hodnoty
 • Význam lásky, súcitu a dávania v ľudskom živote
 • Nahliadnutie za závoj smrti, význam paliatívnej starostlivosti
Pondelok 4. februára 2019 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Piatok 8. februára 2019 o 17:00 - 21:00 h, Bratislava OBRAZ Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť obraz na plátne.

Streda 20. februára 2019 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Streda 27. februára 2019 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Nedeľa 17. marca 2019 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava Etikoterapia a jej zakladateľ Ctibor Bezděk


Víkendový seminár venovaný základným princípom etikoterapie a životu a dielu jej zakladateľa, lekára a filozofa Ctibora Bezděka.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

 • Životný príbeh Ctibora Bezděka.
 • Význam etických hodnôt v ľudskom živote.
 • Duchovný a hmotný princíp v človeku.
 • Etikoterapia a etikoprevencia.
 • Formovanie vlastného charakteru
Utorok 19. marca 2019 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Sobota 23. marca 2019 o 14:00 - 19:00 h, Bratislava SOCHA Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť svoju vlastnú sochu.

Večer na tému PROBLÉMY: UČITELIA V PRESTROJENÍ
Pondelok 25. marca 2019 o 18:00 h, Bratislava


Prednáška a diskusia na témy:

 • Rôzne spôsoby vnímania problémov a prekážok.
 • Ako získať skúsenosť.
 • Čo nás problémy učia?
Utorok 26. marca 2019 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Sobota 13. apríla 2019 o 14:00 - 19:00 h, Bratislava SOCHA Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť svoju vlastnú sochu.

Večer na tému SILA ILÚZIÍ
Streda 24. apríla 2019 o 18:00 h, Bratislava


Prednáška a diskusia na témy:

 • Filozofické poňatia skutočnosti a ilúzie
 • Vnútorné a vonkajšie ilúzie
 • Nebezpečenstvo manipulácie
 • Ako cibriť úsudok a prekonať sebaklam
Piatok 24. mája 2019 o 17:00 - 21:00 h, Bratislava OBRAZ Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť obraz na plátne.

Sobota 22. júna 2019 o 14:00 - 19:00 h, Bratislava SOCHA Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť svoju vlastnú sochu.

 

Hore