Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Bratislave

Sobota 22. septembra 2018 o 14:00 - 19:00 h, Bratislava SOCHA Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť svoju vlastnú sochu.

Pondelok 24. septembra 2018 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Pondelok 1. okóbra 2018 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Piatok 12. októbra 2018 o 17:00 - 21:00 h, Bratislava OBRAZ Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť obraz na plátne.

Sobota 13. októbra 2018 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava MATEMATIKA DUŠE


Víkendový seminár venovaný tradičnej symbolike čísiel na témy:

 • Význam jednotlivých čísel v rôznych kultúrach
 • Pytagorás – viac než matematik
 • Zlaté číslo v prírode a v človeku
Utorok 16. októbra 2018 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Večer na tému ZÁHADA DOBRA A ZLA
Streda 17. októbra 2018 o 18:00 h, Bratislava


Prednáška a diskusia na témy:

 • Dobro a zlo v poňatí rozličných filozofií
 • Večný boj dobra a zla v človeku
 • Cesta k dobru v mýtoch a symbolických textoch
Utorok 23. októbra 2018 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Pondelok 12. novembra 2018 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Večer na tému SYMBOLIKA V MÝTOCH A ROZPRÁVKACH
Streda 14. novembra 2018 o 18:00 h, Bratislava


Podujatie organizované pri príležitosti Svetového dňa filozofie na témy:

 • Skrytý jazyk symbolov
 • Hodnota a význam mýtov v starovekých kultúrach
 • Mýty a rozprávky ako symbolický jazyk duše
Večer na tému PAVOL DOBŠINSKÝ – príbehy pre dušu
Štvrtok 15. novembra 2018 o 18:00 h, Bratislava


Podujatie organizované pri príležitosti Svetového dňa filozofie.
Večer venovaný životu a dielu slovenského spisovateľa a folkloristu, ktorý bude doplnený čítaním z diela.

Piatok 16. novembra 2018 o 17:00 - 21:00 h, Bratislava OBRAZ Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť obraz na plátne.

Pondelok 19. novembra 2018 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Streda 5. decembra 2018 od 18:00 do 21:00 h, Bratislava DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


Príďte nám pomôcť - Ručná výroba darčekov pre deti z detských domovov a krízových centier.
Aktivita sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov.

Sobota 8. decembra 2018 o 14:00 - 19:00 h, Bratislava SOCHA Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť svoju vlastnú sochu.

Nedeľa 9. decembra 2018 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava Ľudský tieň a jeho poňatie v psychológii a filozofii rozličných kultúr. Symbolika tieňa v mýtoch a legendách. Svetlá a temná stránka ľudskej osobnosti. Tieň ako archetypálna postava. Práca s tieňom podľa C. G. Junga. Divadelná scénka „Tieň“ na motívy rozprávky H. Ch. Andersena


Víkendový seminár doplnený divadelnou scénkou na témy:

 • Ľudský tieň a jeho poňatie v psychológii a filozofii rozličných kultúr
 • Symbolika tieňa v mýtoch a legendách
 • Svetlá a temná stránka ľudskej osobnosti
 • Tieň ako archetypálna postava
 • Práca s tieňom podľa C. G. Junga
 • Divadelná scénka „Tieň" na motívy rozprávky H. Ch. Andersena

 

Hore