Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Bratislave

ČO JE TO LÁSKA?
Štvrtok 18. januára 2018 o 18:00 h, Bratislava


Kultúrny večer venovaný téme lásky:

 • Láska v poňatí veľkých filozofov a psychológov. 
 • Sila emócií a citov v ľudskom živote. 
 • Stupne a charakteristiky lásky.
Štvrtok 18. januára 2018 od 17:00 do 21:00 h, Bratislava DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


Príďte nám pomôcť - Ručná výroba darčekov pre deti z detských domovov a krízových centier.

Pondelok 22. januára 2018 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Piatok 26. januára 2018 o 17:00 - 21:00 h, Bratislava OBRAZ Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť obraz na plátne.

Pondelok 29. januára 2018 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Sobota 3. februára 2018 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava C.G.JUNG


Víkendový seminár venovaný životu a dielu významného psychológa, zakladateľa Analytickej psychológie

 • Ľudská psychika a jej zákonitosti
 • Vedomie a nevedomie
 • Cesta individuácie a psychický vývoj
 • Archetypy, sny, Animus a Anima
Štvrtok 8. februára 2018 o 18:00 h, Bratislava
HOVORME O... etapách a zákonitostiach v ľudskom živote


Rozprávanie, projekcia, zážitkové aktivity, kvíz.

 • Hodnota a význam symbolov v ľudskom živote
 • Duša a telo symbolu
 • Univerzálne symboly naprieč kultúrami.
Štvrtok 8. februára 2018 od 17:00 do 21:00 h, Bratislava DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


Príďte nám pomôcť - Ručná výroba darčekov pre deti z detských domovov a krízových centier.

Sobota 10. februára 2018 o 14:00 - 19:00 h, Bratislava SOCHA Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť svoju vlastnú sochu.

Streda 14. februára 2018 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Streda 21. februára 2018 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

ČO JE TO LÁSKA?
Štvrtok 1. marca 2018 o 18:00 h, Bratislava


Kultúrny večer venovaný téme trádícií:

 • Význam tradícií v dejinách a v súčasnosti
 • Ľudský výmysel, alebo prírodné zákony?
 • Potrebujeme tradície?
Štvrtok 1. marca 2018 od 17:00 do 21:00 h, Bratislava DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


Príďte nám pomôcť - Ručná výroba darčekov pre deti z detských domovov a krízových centier.

Pondelok 5. marca 2018 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Pondelok 12. marca 2018 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Sobota 24. marca 2018 o 14:00 - 19:00 h, Bratislava SOCHA Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť svoju vlastnú sochu.

ČO JE TO LÁSKA?
Štvrtok 5. apríla 2018 o 18:00 h, Bratislava


Kultúrny večer venovaný kultúre Inkov spojená s rozprávaním, projekciou a kvízom:

 • Život, tradície a hodnoty najväčšej juhoamerickej kultúry
 • Posvätné miesta a najvýznamnejšie pamiatky Inkov.
Štvrtok 5. apríla 2018 od 17:00 do 21:00 h, Bratislava DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


Príďte nám pomôcť - Ručná výroba darčekov pre deti z detských domovov a krízových centier.

Piatok 20. apríla 2018 o 17:00 - 21:00 h, Bratislava OBRAZ Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť obraz na plátne.

Sobota 21. apríla 2018 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava C.G.JUNG


Víkendový seminár venovaný významu a jazyku snov podľa klasickej filozofie aj modernej psychológie

 • Význam snov v ľudskom živote
 • Veľké a malé sny
 • Archetypy, symboly a proroctvá v snoch
Sobota 19. mája 2018 o 14:00 - 19:00 h, Bratislava SOCHA Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť svoju vlastnú sochu.

Piatok 29. júna 2018 o 17:00 - 21:00 h, Bratislava OBRAZ Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť obraz na plátne.

 

Hore