Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Bratislave

Sobota 23. marca 2019 o 14:00 - 19:00 h, Bratislava SOCHA Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť svoju vlastnú sochu.

Večer na tému PROBLÉMY: UČITELIA V PRESTROJENÍ
Pondelok 25. marca 2019 o 18:00 h, Bratislava


Prednáška a diskusia na témy:

 • Rôzne spôsoby vnímania problémov a prekážok.
 • Ako získať skúsenosť.
 • Čo nás problémy učia?
Utorok 26. marca 2019 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Sobota 13. apríla 2019 o 14:00 - 19:00 h, Bratislava SOCHA Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť svoju vlastnú sochu.

Večer na tému SILA ILÚZIÍ
Streda 24. apríla 2019 o 18:00 h, Bratislava


Prednáška a diskusia na témy:

 • Filozofické poňatia skutočnosti a ilúzie
 • Vnútorné a vonkajšie ilúzie
 • Nebezpečenstvo manipulácie
 • Ako cibriť úsudok a prekonať sebaklam
Piatok 24. mája 2019 o 17:00 - 21:00 h, Bratislava - VYPREDANÉ OBRAZ Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť obraz na plátne.

Sobota 25. mája 2019 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava Seminár Hľadanie zmyslu života v dejinách ľudstva


Víkendový seminár venovaný nadčasovej otázke o zmysle ľudského života.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

 • Zmysel života podľa východnej a západnej filozofickej tradície.
 • Aktívny a pasívny prístup k životným situáciám.
 • Život ako poslanie, lekcia a výzva k rastu.
 • Hľadanie zmyslu podľa psychológa Viktora Frankla
Piatok 7. júna - Nedeľa 9. júna 2019, Penzión Čachovo, Selce Zážitkový pobytový seminár "MUŽSKÝ A ŽENSKÝ SVET PODĽA C. G. JUNGA"


Pozývame Vás na cestu za poznaním mužského a ženského vnútorného sveta poďla významného psychológa C. G. Junga. Prostredníctvom prednášok, cvičení a zážitkových aktivít nazrieme do labyrintu svojej vlastnej psychiky, aby sme sa dotkli princípov „Animus" a „Anima" v každom z nás a hľadali spôsoby, ako na sebe pracovať, rozvíjať sa a lepšie pochopiť seba ako aj opačné pohlavie.

Večer na tému MAHÁTMÁ GÁNDHÍ
Streda 19. júna 2019 o 18:00 h, Bratislava


Prednáška a diskusia na témy:

 • Život a filozofia veľkého indického mysliteľa a reformátora.
 • Cesta nenásilia, idealizmu a pevnej vôle.
 • Dôležitosť vzdelávania a etických hodnôt
Streda 19. júna 2018 od 18:00 do 21:00 h, Bratislava DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


Príďte nám pomôcť - Ručná výroba hračiek, pomôcok, darčekov a predlôh do detských domovov a krízových centier.

Sobota 22. júna 2019 o 14:00 - 19:00 h, Bratislava SOCHA Z PAVERPOLU


Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť svoju vlastnú sochu.

 

Hore