Menu
Previous Next

JORGE ANGEL LIVRAGA

Jorge Angel Livraga

Profesor Livraga bol talianskej národnosti a narodil sa v Buenos Aires v roku 1930. Študoval medicínu, dejiny umenia a filozofiu na Univerzite v tomto meste. Zomrel v Madride v roku 1991.Ako sám v 50. rokoch výstižne popísal, jeho projekt spočíval vo vytvorení Filozofickej Školy „na klasický spôsob“, v ktorej sa budú vyučovať poznatky o rôznych duchovných a filozofických tradíciách ľudstva, a takto sa znovu získa klasický ideál Filozofie ako prostriedku pre ľudskejšiu a úplnejšiu existenciu.


Behom svojho života sa profesor Livraga venoval podpore bratstva medzi jednotlivcami a národmi, bojoval s materiálnou a morálnou biedou svojich súčasníkov a hájil slobodu vyznania a prejavu všade tam, kde zistil, že sú ohrozené.


Uverejnil najrôznejšie diela: štúdie o starodávnych kultúrach a civilizáciách, romány, filozofické eseje a úvahy o súčasnom svete a takisto aj množstvo článkov. Jeho práca bola okrem iného ocenená udelením Kríža Paríža za umenie, vedy a literatúru v roku 1976 a jeho prijatím za člena do Burckhardtovej Akadémie. V roku 1951 prijal prvú Štátnu cenu poézie v Argentíne.


Svoj život venoval službe humanistickému ideálu, ktorý inšpiruje a oživuje Kultúrnu asociáciu Nová Akropolis, a po svojej smrti odkázal všetok svoj majetok tejto inštitúcii: svoj rodný dom a svoju osobnú zbierku umeleckých predmetov pre vytvorenie múzea.

Diela

V dielach Jorge Angela Livragu, ktoré majú zrejmý pedagogický zmysel, je zjavný zámer priblížiť poznanie a filozofiu celej verejnosti. Preto sa veľká časť jeho intelektuálneho diela skladá zo súhrnu jeho kurzov a prednášok, ktoré mal na najrôznejšie témy, i keď ich vždy spájala rovnaká niť: potreba prebudiť individuálne vedomie v každej ľudskej bytosti...
 
- Lotos: 1952 (Štátna argentínska cena za poéziu)
- Ankor, učeník (Madrid, Edit. Cunillera, 1972)
- Alchymista: za obrazom Giordana Bruna (Madrid, Edit. Cunillera, 1974, ISBN 84-230-0041-9)
- Základy akropolitánskeho ideálu (Madrid, Editorial Nueva Acrópolis, 1982: Madrid, Nueva Acrópolis, 1987, ISBN 84-85982-28-2)
- Mýty XX. storočia (1982)
- Möassy, pes (Madrid, Nueva Acrópolis, 1990, ISBN 84-85982-26-6, v češtine: Praha 2002)
- Elementálovia, duchovia prírody (Barcelona, Nueva Acrópolis, 1995, ISBN 84-85982-19-3), v češtine: Praha, 2001, vypredané)
- Politický ideál

Zbierky

- Mágia, náboženstvo a veda pre 3. Tisícročie (prednášky, diely I až IV, Madrid, Nueva Acrópolis, 1982)
- Listy Delii a Fernandovi (Madrid, Nueva Acrópolis, 1981, ISBN 84-300-4075-7)
- Nebezpečenstvo rasizmu (Madrid, Nueva Acrópolis, 1997 s ďalšími autormi)
- Myšlienky (Ed. Nueva Acrópolis, Madrid, 1982, ISBN 84-85982-02-9)

 

 

Hore