Menu

DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE

Štvrtok 18. januára 2018 od 17:00 do 21:00 h, Bratislava DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


Príďte nám pomôcť - Ručná výroba darčekov pre deti z detských domovov a krízových centier.

Výroba hračiek, pomôcok, darčekov a predlôh do detských domovov a krízových centier
DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


Vstup voľný.
Váš záujem zúčastniť sa nám pošlite na e-mailovú adresu info@akropolis.sk.
Počet účastníkov je obmedzený na 15 osôb.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava

Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
0904/403 791, 
www.akropolis.sk, 
info@akropolis.sk
Hore