Menu

Seminár Otázka života a smrti podľa Elizabeth Kübler-Ross

Sobota 2. februára 2019 od 14:00 do 18:00 h, Bratislava Seminár Otázka života a smrti podľa Elizabeth Kübler-Ross


Víkendový seminár venovaný životu a dielu Elizabeth Kübler-Ross, významnej americko-švajčiarskej lekárky, ktorej celoživotná práca významne ovplyvnila zmenu pohľadu na smrť a zomieranie.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Životný príbeh Elizabeth Kübler-Ross
  • Päťstupňový model vyrovnania sa s náročnými udalosťami
  • Lekcie života – najdôležitejšie životné hodnoty
  • Význam lásky, súcitu a dávania v ľudskom živote
  • Nahliadnutie za závoj smrti, význam paliatívnej starostlivosti

Medzinárodne uznávaná lekárka – psychiatrička, ktorá za svoju prácu získala viac ako dvadsať čestných doktorátov. S terminálne chorými pacientami začala pracovať v rámci psychiatrických seminárov, ktoré v 60. rokoch viedla na univerzite v Chicagu. Na tému smrti a zomierania napísala dvadsať kníh, ktoré boli preložené do viac ako 25 jazykov. Preslávila sa predovšetkým definovaním piatich fáz vyrovnania sa so smútkom či náročnými udalosťami: popieranie, hnev, vyjednávanie, depresia a prijatie.

Dĺžka trvania seminára je 4 hodiny.

Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu  info@akropolis.sk do stredy 30.1.2019 (vrátane).
Počet miest je obmedzený na 30.

Seminár je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet. Po prihlásení Vám zašleme inštrukcie k platbe. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.


Cena seminára: 20 € (18 € študenti, dôchodcovia).

V cene je zahrnuté malé občerstvenie v prestávkach. 

Miesto konania: 
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava

Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore