Menu

PAMÄŤ A KONCENTRÁCIA - workshop

Štvrtok 16. februára 2023 od 18:00 do 20:00, Košice
PAMÄŤ A KONCENTRÁCIA - workshop


Pozývame vás na interaktívny workshop venovaný pamäti a schopnosti koncentrácie.

Workshop sa bude venovať témam:

  • Rozličné typy pamäte a ich charakteristiky
  • Význam pozornosti a koncentrácie pre pamätanie si
  • Úlohy a cvičenia na rozvoj osobnosti

Vysvetlíme si rozličné typy pamäte, prostredníctvom úloh a cvičení si vyskúšame rôzne pamäťové techniky a lepšie pochopíme, ako naša pamäť funguje.
Zameriame sa aj na schopnosť pozornosti a koncentrácie, ktoré sú kľúčové nielen pre lepšiu pamäť, ale aj pre hlbšie a plnšie prežívanie každého okamihu nášho života.

Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou

Počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

Vstupné: 10 €, študenti a seniori 7 €

Prihláška na Workshop: Pamäť a koncentrácia

Predaj vstupeniek do 15.2.2023 vrátane.
Ak máte záujem prihlásiť sa na workshop, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Miesto konania: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice


Ďalšie informácie:
mobil 0911 021 980,
www.akropolis.sk,
kosice@akropolis.sk

Hore