Menu

WORKSHOP: SPOZNAJ SVOJU OSOBNOSŤ

Utorok 14. februára 2023 o 18:00, Banská Bystrica
WORKSHOP: SPOZNAJ SVOJU OSOBNOSŤ


Pozývame vás na interaktívny workshop zameraný na ľudskú osobnosť a jej rozmanité charakteristiky.

Workshop sa bude venovať témam:

  • Osobnosť a jej základné zložky
  • Predstavenie rôznych typológií osobnosti
  • Testy na spoznanie typu osobnosti

Pozrieme sa na osobnosť z viacerých uhlov pohľadu, ako je chápaná v klasickej filozofii a aké modely osobnosti rozlišujú novodobé teórie. Prostredníctvom testov zistíme akým typom osobnosti sme, aké sú naše potenciály, čo je našou silnou a čo slabou stránkou. Lepšie poznanie seba samého nám umožní lepšie pracovať s jednotlivými aspektmi svojej osobnosti, ale aj lepšie porozumieť ľuďom vo svojom okolí.


Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou

Počet účastníkov je obmedzený na 12 osôb.

Vstupné: 6 €, študenti a seniori 4 €

Prihláška na Workshop: Spoznaj svoju osobnosť

Predaj vstupeniek do 14.2.2023 do 14:00.
Ak máte záujem prihlásiť sa na worksop, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica


Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica
www.akropolis.sk,
bb@akropolis.sk
0948 / 143 906

Hore