Menu

Zážitkový workshop: PREPOJ SA SO ZEMOU

Sobota 22. apríla 2023 od 14:00 do 17:00, Košice
Zážitkový workshop: PREPOJ SA SO ZEMOU

Prihlasovanie na podujatie bolo uzavreté.

Zážitkový workshop „Prepoj sa so Zemou" je súčasťou „Týždňa pre Zem", ktorý je venovaný svetovému Dňu Zeme.
Počas workshopu sa spoločne pokúsime „započúvať" sa do prírody a jej reči a uvedomiť si, že všetci sme jej súčasťou. Do workshopu budú okrem sprievodného slova zaradené rôzne cvičenia, úlohy a možnosť zúčastniť sa spoločného kruhového tanca.


Čo vás na zážitkovom workshope čaká:

  • Rozprávanie o skrytých zákonoch platných v prírode i v človeku
  • Cvičenia na rozvoj imaginácie a zmyslového vnímania
  • Prednes básní venovaných Zemi a Prírode
  • Symbolizmus rôznych prírodných elementov
  • Záverečný spoločný tanec pre Zem

Neraz veľké osobnosti, veľké kultúry či filozofické smery, tak východné, ako i západné, súčasné či minulé, upriamujú pozornosť človeka na Prírodu a na Matku Zem – nielen, že sme ich súčasťou, ale vďaka nim sa zrodil a prúdi život v nás.
Ako sa vraví, príroda je veľká Učiteľka a Inšpirátorka a čím viac ju človek pozná a rozumie jej, tým viac si vie jej dary uvedomiť, vie k nej pociťovať úctu a obdivovať jej krásu. A nielen to, vedomé približovanie sa k prírode nám umožňuje sa s ňou prepojiť, zladiť, zharmonizovať, začať s ňou viac spolupracovať a žiť s ňou vo väčšom súzvuku. A koniec koncov nás to môže priviesť k poznaniu, že každý vzťah je obojstranný, že ani človek nie je len v pozícii prijímania, ale má veľa možností, ako môže Zemi a Prírode dávať.
Na tomto workshope sa pokúsime Zemi a Prírode trošku viac porozumieť, nazrieť pod závoj ich tajomstiev, precítiť to, že sme ich súčasťou a zároveň sa porozprávame o tom, čo všetko môžeme, my ľudia, Zemi a Prírode dávať. Na záver im symbolicky prinesieme dar prostredníctvom jednoduchého kruhového tanca.
Podujatie sa otvorí stretnutím v priestoroch našej organizácie a následne, v prípade priaznivého počasia, sa spoločne presunieme do Mestského parku. Preto vás prosíme vziať si so sebou deku.


Dĺžka trvania seminára je 3 hodiny.


Počet účastníkov nie je obmedzený.


Vstupné: dobrovoľný príspevok

Prihláška na Zážitkový workshop – PREPOJ SA SO ZEMOU

Prihlasovanie na podujatie bolo uzavreté.

 Miesto konania: Stretnutie o 14:00 v priestoroch organizácie Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice. Potom, za priaznivého počasia, spoločný presun do Mestského parku..


Informácie na:
Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice
Mobil: 0911 021 980
email: kosice@akropolis.sk

Hore