Menu

FILOZOFIA PRE ŽIVOT - Kurz pre rozvoj osobnosti

Streda 27. septembra 2023 o 18:00, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes. Získate praktické rady a tipy pre rozvoj osobnosti a pre odkrývanie svojho potenciálu. Kurz podnecuje vlastné hľadanie súvislostí a odpovedí na otázky o zmysle, princípoch a zákonoch života.

Kurz obsahuje 18 tém a je rozdelený na tri bloky v nasledovnom poradí:
  1. ETIKA – pomôže nám nahliadnuť do nášho vnútra, našej psychiky a zákonov, ktoré riadia ľudskú bytosť. Umožní nám zorientovať sa v sebe samom a rozvíjať to najlepšie v nás.
  2. SOCIOPOLITIKA – pomôže nám nahliadnuť do zákonov fungovania spoločnosti a medziľudských vzťahov. Prináša nám možnosti, ako sa naučiť harmonicky spolužiť a spolupracovať s ostatnými.
  3. FILOZOFIA DEJÍN – pomôže nám naučiť sa čítať v dejinách a pochopiť ich kontinuitu a logiku. Privedie nás k významu dnešnej doby a k zamysleniu sa nad nami, ako nad jej aktérmi a tvorcami.

Čo vás čaká na kurze:

  • 18 pútavých tém z praktickej filozofie
  • porovnávanie a odhaľovanie súvislostí
  • skúmanie princípov a zákonitostí života
  • nadčasové rady pre rozvoj osobnosti
  • tipy a cvičenia na sebapoznávanie
  • zdieľanie skúseností v priateľskej atmosfére
  • študijné materiály k jednotlivým témam
Viac informácií o témach nájdete tu.


Cena kurzu: kurz pozostáva z troch blokov a každý z blokov má cenu 25 euro/blok, pre študentov a dôchodcov 20 euro/blok

Prihláška na kurz: Filozofia pre život - 27.9.2023 o 18:00


Prihlásiť sa na kurz s platbou za prvý blok je možné do 26.09.2023 vrátane
. Prihláška je platná po zrealizovaní úhrady.
Ak máte záujem prihlásiť sa na kurz v tomto termíne, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Kurz bude prebiehať raz do týždňa, vždy v stredu od 18:00 h do 19:30 h, každý večer preberieme 1 témuPrvý blok pozostáva zo 6 tém (6 týždňov) a až po jeho absolvovaní sa pokračuje v druhom bloku


Bližšie informácie:
Centrum Agathos, Osadná 15
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
info@akropolis.sk

Hore