Menu

FILOZOFIA PRE ŽIVOT – Kurz pre rozvoj osobnosti

Utorok 19. septembra 2023 od 18.00, Banská Bystrica
Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes. Získate praktické rady a tipy pre rozvoj osobnosti a pre odkrývanie svojho potenciálu. Kurz podnecuje vlastné hľadanie súvislostí a odpovedí na otázky o zmysle, princípoch a zákonoch života.

Kurz obsahuje 18 tém a je rozdelený na tri bloky v nasledovnom poradí:
  1. ETIKA – pomôže nám nahliadnuť do nášho vnútra, našej psychiky a zákonov, ktoré riadia ľudskú bytosť. Umožní nám zorientovať sa v sebe samom a rozvíjať to najlepšie v nás.
  2. SOCIOPOLITIKA – pomôže nám nahliadnuť do zákonov fungovania spoločnosti a medziľudských vzťahov. Prináša nám možnosti, ako sa naučiť harmonicky spolužiť a spolupracovať s ostatnými.
  3. FILOZOFIA DEJÍN – pomôže nám naučiť sa čítať v dejinách a pochopiť ich kontinuitu a logiku. Privedie nás k významu dnešnej doby a k zamysleniu sa nad nami, ako nad jej aktérmi a tvorcami.

Čo vás čaká na kurze:
  • 18 pútavých tém z praktickej filozofie
  • porovnávanie a odhaľovanie súvislostí
  • skúmanie princípov a zákonitostí života
  • nadčasové rady pre rozvoj osobnosti
  • tipy a cvičenia na sebapoznávanie
  • zdieľanie skúseností v priateľskej atmosfére
  • študijné materiály k jednotlivým témam

Viac informácií o témach nájdete tu alebo na www.filozofiaprezivot.sk.


Cena kurzu: kurz pozostáva z troch blokov a každý z blokov má cenu 25 euro/blok, pre študentov a dôchodcov 20 euro/blok

Prihláška na kurz: Filozofia pre život - 19.9.2023 o 18:00


Prihlásiť sa na kurz s platbou za prvý blok je možné do utorka 19.9.2023 do 14:00
. Prihláška je platná po zrealizovaní úhrady.
Ak máte záujem prihlásiť sa na kurz v tomto termíne, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Kurz bude prebiehať raz do týždňa, vždy v utorok od 18:00 h do 19:30 h, každý večer preberieme 1 tému. Prvý blok pozostáva zo 6 tém (6 týždňov) a až po jeho absolvovaní sa pokračuje v druhom bloku.


Miesto konania kurzu: Nová Akropolis, Dolná 47, 2. poschodie, Banská Bystrica


Bližšie informácie:
Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica
0948 / 143 906
mailto:bb@akropolis.sk

Hore