Menu

FILOZOFICKÉ CVIČENIA PRE ROZVOJ OSOBNOSTI - workshop pri príležitosti Svetového dňa filozofie

FILOZOFICKÉ CVIČENIA PRE ROZVOJ OSOBNOSTI - workshop pri príležitosti Svetového dňa filozofie

Workshop venovaný cvičeniam inšpirovaným klasickými západnými aj východnými filozofiami a radami veľkých osobností pre sebapoznanie a vnútorný rozvoj.

Workshop sa bude konať v nasledovných termínoch:


v Košiciach

Štvrtok 16. novembra 2023 od 18:00 do 20:00 Prihlásiť sa >>
Utorok 21. novembra 2023 od 18:00 do 20:00 Prihlásiť sa >>


v Banskej Bystrici

Pondelok 20. novembra 2023 od 18:00 do 20:00 Prihlásiť sa >>


v Bratislave

Streda 15. novembra 2023 od 18:00 do 20:00 Prihlásiť sa >>
Utorok 21. novembra 2023 od 18:00 do 20:00 Prihlásiť sa >>

Workshop sa bude venovať týmto témam:

  • rozvoj a používanie vnútorných potenciálov
  • filozofická práca s mysľou a imagináciou
  • umenie koncentrácie
  • filozofický dialóg ako cesta hľadania pravdy
  • stoické hodnoty a zásady pre každodenný život
  • posúvanie vlastných limitov

Filozofia je v klasickom poňatí vnímaná ako láska k múdrosti aplikovaná v praxi. Je to hľadanie spôsobov, ako rozšíriť svoju myseľ a svoje srdce, odhaliť a rozvinúť svoje vnútorné potenciály a vedieť nájsť čoraz správnejší a múdrejší postoj k sebe samému, k svojmu okoliu aj k situáciám, v ktorých sa nachádzame.
Workshop „Filozofické cvičenia pre rozvoj osobnosti" Vám ponúka návody a cvičenia na sebapoznanie a vnútorný rozvoj, inšpirované klasickými západnými aj východnými filozofiami.
Spoločne si vyskúšame rozličné cvičenia na rozvoj nášho charakteru a posúvanie vlastných limitov, ponoríme sa do filozofického dialógu, zoznámime sa so stoickými zásadami pre každodenný život a ukážeme si cvičenia na rozvoj koncentrácie, imaginácie a filozofického rozjímania.
Príďte spolu s nami osláviť Svetový deň filozofie!


Dĺžka trvania: 2 hodiny 
Vstupné: dobrovoľné 

Hore