Menu

ČLOVEK A JEHO TIEŇ, víkendový seminár doplnený divadelnou scénkou

Sobota 27. januára 2024 od 14:00 do 18:00, Bratislava
ČLOVEK A JEHO TIEŇ, víkendový seminár doplnený divadelnou scénkou


Pozývame vás na víkendový seminár venovaný návodom na prácu s archetypom tieňa podľa klasickej filozofie, mytológie aj modernej psychológie.

Podujatie sa koná s podporou spoločnosti DEKRET CONSULTING s.r.o.


Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Ľudský tieň a jeho poňatie v psychológii a filozofii rozličných kultúr.
  • Základné pojmy psychológie C.G.Junga – vedomie, nevedomie, archetypy.
  • Symbolika tieňa v mýtoch a legendách.
  • Svetlá a temná stránka ľudskej osobnosti.
  • Tieň ako archetypálna postava.
  • Práca s tieňom podľa C. G. Junga.
  • Divadelná scénka „Tieň" na motívy rozprávky H. Ch. Andersena.

Archetyp tieňa je zaujímavá a dôležitá téma pre rozvoj osobnosti a pre všetkých, ktorí chcú lepšie spoznať a pochopiť samého seba aj ostatných ľudí. S témou ľudského tieňa sa stretávame od pradávna v mýtoch, legendách, symboloch a tradíciách starovekých kultúr. V modernej psychológii sa objavuje v podaní veľkého psychológa C. G. Junga, ktorý ho zaraďuje medzi archetypy alebo nadčasové a všeobecne ľudské témy, s ktorými sa každý vo svojom živote stretne. V Jungovej psychológii zohráva práca s tieňom kľúčovú úlohu na ceste individuácie, teda na ceste za spoznaním a realizáciou vlastného vnútorného potenciálu.

Prednášať bude p. riaditeľka Novej Akropolis Slovensko, Kamila Hermannová, ktorej profil môžete nájsť tu >>.


Dĺžka trvania: 4 hodiny s dvomi prestávkami a malým občerstvením

Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb.

Vstupné: 25 €, študenti, seniori 20 €. 

Prihláška na víkendový seminár: ČLOVEK A JEHO TIEŇ

Prihlásiť sa na podujatie je možné do 26.1.2024 vrátane prostredníctvom platformy Inviton (nižšie) alebo mailom na info@akropolis.sk.
Ak máte záujem prihlásiť sa na podujatie, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore