Menu

ROZUM a(lebo) SRDCE, FiloCafé – večer s filozofickými dialógmi

Piatok 16. februára 2024 od 18:00 do 21:00, Bratislava
ROZUM a(lebo) SRDCE, FiloCafé – večer s filozofickými dialógmi


Pozývame vás na večer s filozofickými dialógmi pri káve alebo čaji a témou na rozhovory bude hľadanie harmónie medzi rozumom a srdcom.

Tematické okruhy na dialógy:

  • Čím viac poznávame seba a svet – rozumom alebo srdcom?
  • Na čo slúži múdrosť srdca?
  • Mladosť ako nastavenie mysle a srdca
  • Ako mať otvorenú a zdravú myseľ a srdce?

Večer otvoríme krátkym rozprávaním na tému večera, nazrieme a uvedieme sa do sveta rozumu aj do sveta srdca, aby sme sa následne v skupinách mohli venovať rôznym otázkam týkajúcim sa témy večera.
V skupinách si budú môcť účastníci podujatia vymeniť svoje názory, navzájom sa inšpirovať, zapojiť sa do rozhovorov alebo len počúvať. Postrehy každej skupiny si nakoniec spoločne zhrnieme a podujatie ukončíme záverečným rozprávaním na tému večera.
Zamyslíme sa nad tým, čo našej mysli a srdcu prospieva i škodí, ako vďaka nastaveniu mysle a srdca vieme žiť dobrodružne, ako sa dokážu tieto nástroje harmonicky dopĺňať a čo nám to spôsobuje, ako vzájomne bojujú, alebo jeden dominuje nad druhým – ako to vplýva na kvalitu a hĺbku života.


Večerom Vás bude sprevádzať vedúca pobočky Košice, p. Mária Mihálová, dlhoročná lektorka Novej Akropolis, ktorá absolvovala program štúdia východnej a západnej filozofie, psychológie, etiky a symbolizmu. Špecializuje sa na starovekú a renesančnú filozofiu, filozofické a psychologické témy naprieč celými dejinami v rámci porovnávacieho štúdia. Vedie kurzy a prednášky okrem iného v oblastiach filozofie, etiky, psychológie, rétoriky, umenia a starovekých kultúr.

Dĺžka trvania: 3 hodiny s prestávkami

Počet účastníkov je obmedzený na 25 osôb.

Vstupné: 6 €, študenti, seniori 4 € (v cene je zahrnutý 1 nápoj). 

Prihláška na FiloCafé – večer s filozofickými dialógmi: ROZUM a(lebo) SRDCE


Prihlásiť sa na prednášku je možné do štvrtku 15.2.2024 vrátane prostredníctvom platformy Inviton (nižšie) alebo mailom na info@akropolis.sk

 


Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore