Menu

MUŽSKÝ A ŽENSKÝ SVET PODĽA C. G. JUNGA, cyklus prednášok

Štvrtok 7., 14., a 21. marca 2024 od 18:00 do 20:00, Banská Bystrica
Cyklus prednášok: MUŽSKÝ A ŽENSKÝ SVET PODĽA C. G. JUNGA

Pozývame vás na cyklus prednášok venovaný mužským a ženským archetypom Carla Gustava Junga a ich prínosu pre sebapoznávanie a rozvoj osobnosti.

Cyklus prednášok sa bude venovať týmto témam:

  • Základné pojmy jungovskej psychológie – vedomie a nevedomie
  • Osobné a kolektívne nevedomie. Štruktúra nevedomia Archetypy ako základné „orgány" nevedomého sveta
  • Duševný vývoj, cesta individuácie, cesta k sebe samému
  • Mužský a ženský svet v poňatí jungovskej psychológie
  • Muž a žena v symboloch klasických kultúr
  • Pojmy animus a anima.
  • Dualita, vzájomné dopĺňanie sa a hľadanie harmónie
  • Typológia osobnosti vo svetle mužských a ženských archetypov

Carl Gustav Jung, švajčiarsky psychiater, analytický psychológ, psychoterapeut, vedec a filozof bol jednou z najvýznamnejších osobností 20. storočia. Spája sa s ním pojem „analytická psychológia", ktorá znamenala prevrat v náuke o ľudskej psychike. Jeho meno je známe nielen v oblasti psychiatrie a psychológie, ale vzhľadom na jeho komplexné zameranie preniklo do mnohých iných oblastí. Uviedol štúdium psychiky do súvislosti s filozofiou, mytológiou, náboženstvom, teológiou, históriou, biológiou a fyzikou. Jeho dielo je návodom na to, čo môžeme v živote uskutočniť, aby náš psychický stav bol harmonický, vedeli sme úspešne prejsť jednotlivými životnými etapami, vysporiadať sa s problémami a nájsť hlboký zmysel nášho života.
V rámci cyklu prednášok sa zoznámime predovšetkým s Jungovou teóriou mužských a ženských archetypov. Pozrieme sa na základné charakteristiky psychiky muža a ženy, predstavíme si 4 archetypy ženy a 7 archetypov muža a prostredníctvom typológie skúsime potenciály archetypov odhaliť v sebe samých, aby sme získali príležitosť ich vedome spracovať a rozvinúť sa tak na zrelšiu osobnosť.


Prednášať bude vedúca pobočky Banská Bystrica, p. Viktória Búdová, dlhoročná lektorka Novej Akropolis, ktorá absolvovala program štúdia východnej a západnej filozofie, psychológie, etiky a symbolizmu. Vedie kurzy a prednášky v oblastiach filozofie, symbolizmu, starovekých kultúr, psychológie a rétoriky.

Dĺžka trvania: 3 x 2 hodiny, vždy s 10-minútovou prestávkou

Počet účastníkov je obmedzený na 15 osôb.

Vstupné: 25 €, študenti a seniori 20 €

Prihláška na MUŽSKÝ A ŽENSKÝ SVET PODĽA C. G. JUNGA - Cyklus prednášok

Prihlásiť sa na cyklus je možné do stredy 6.3.2024 vrátane prostredníctvom platformy Inviton (nižšie) alebo mailom na bb@akropolisk
Ak máte záujem prihlásiť sa na kurz, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica


Ďalšie informácie na:
Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica
www.akropolis.sk,
bb@akropolis.sk
0948 / 143 906

Hore