Menu

Zem ako živý učiteľ, FiloCafé – večer s filozofickými dialógmi

Utorok 23. apríla 2024 od 18:00 do 21:00, Banská Bystrica
Zem ako živý učiteľ, FiloCafé – večer s filozofickými dialógmi


Pozývame Vás na večer s filozofickými dialógmi pri káve alebo čaji organizovaný pri príležitosti Svetového dňa zeme. Témou na rozhovory bude vzťah človeka a prírody a vnímanie planéty zem ako živej bytosti, ktorá nás môže veľa naučiť.

Tematické okruhy na dialógy:

  • Je zem živá bytosť?
  • Aký by mal byť vzťah človeka k prírode?
  • Čomu nás príroda učí?
  • Ako môžeme lepšie preniknúť do prírodných zákonitostí?

Večer otvoríme krátkym rozprávaním na tému večera a následne sa budeme v skupinách venovať rôznym otázkam týkajúcim sa témy.
V skupinách si budú môcť účastníci podujatia vymeniť svoje názory, navzájom sa inšpirovať, zapojiť sa do rozhovorov alebo len počúvať. Postrehy každej skupiny si nakoniec spoločne zhrnieme a podujatie ukončíme záverečným rozprávaním na tému večera.
Zamyslíme sa nad tým, ako vnímame prírodu a našu planétu, aký vzťah k prírode máme a aký by sme mali mať, a v neposlednom rade sa porozprávame o tom, ako môžeme lepšie preniknúť do prírodných zákonitostí a čo všetko sa z kontaktu s prírodou môžeme učiť.


Dĺžka trvania: 3 hodiny s prestávkami
Počet účastníkov je obmedzený na 15 osôb.
Vstupné: Podujatie je zdarma (s možnosťou dobrovoľného príspevku). 

Prihláška na FiloCafé – večer s filozofickými dialógmi: Zem ako živý učiteľ


Prihlásiť sa na prednášku je možné do pondelka 22.4.2024 vrátane prostredníctvom platformy Inviton (nižšie) alebo mailom na bb@akropolis.sk

 


Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica


Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica
www.akropolis.sk,
bb@akropolis.sk
0948 / 143 906

Hore