Menu

ZEM AKO ŽIVÝ UČITEĽ, FiloCafé – večer s filozofickými dialógmi

Štvrtok 25. apríla 2024 od 18:00 do 21:00, Košice
ZEM AKO ŽIVÝ UČITEĽ, FiloCafé – večer s filozofickými dialógmi


Pozývame vás na večer s filozofickými dialógmi pri káve alebo čaji, organizovaný pri príležitosti svetového Dňa Zeme. Témou na rozhovory bude vzťah človeka a prírody a vnímanie planéty Zem ako živej bytosti, ktorá nás môže veľa naučiť.

Tematické okruhy na dialógy:

  • Je Zem živá bytosť?
  • Aký by mal byť vzťah človeka k prírode?
  • Čomu nás príroda učí?
  • Ako môžeme lepšie preniknúť do prírodných zákonitostí?

Večer otvoríme krátkym rozprávaním na tému večera a následne sa budeme v skupinách venovať rôznym otázkam týkajúcim sa témy.
V skupinách si budú môcť účastníci podujatia vymeniť svoje názory, navzájom sa inšpirovať, zapojiť sa do rozhovorov alebo len počúvať. Postrehy každej skupiny si nakoniec spoločne zhrnieme a podujatie ukončíme záverečným rozprávaním na tému večera.
Zamyslíme sa nad tým, ako vnímame prírodu a našu planétu, aký vzťah k prírode máme a aký by sme mali mať, a v neposlednom rade sa porozprávame o tom, ako môžeme lepšie preniknúť do prírodných zákonitostí a čo všetko sa z kontaktu z prírodou môžeme učiť.


Večerom Vás bude sprevádzať vedúca pobočky Košice, p. Mária Mihálová, dlhoročná lektorka Novej Akropolis, ktorá absolvovala program štúdia východnej a západnej filozofie, psychológie, etiky a symbolizmu. Špecializuje sa na starovekú a renesančnú filozofiu, filozofické a psychologické témy naprieč celými dejinami v rámci porovnávacieho štúdia. Vedie kurzy a prednášky okrem iného v oblastiach filozofie, etiky, psychológie, rétoriky, umenia a starovekých kultúr.


Vstupné: dobrovoľné 


Trvanie podujatia
: 3 hodiny s prestávkami 
Počet účastníkov je limitovaný na 20 osôb.

Prihláška na FiloCafé ZEM AKO ŽIVÝ UČITEĽ 

Prihlásiť sa na podujatie je možné do stredy 24.4.2024 vrátane prostredníctvom platformy Inviton (nižšie) alebo mailom na adrese kosice@akropolis.sk.
Ak máte záujem prihlásiť sa na podujatie, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Miesto konania: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice.


Informácie na:
Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice
Mobil: 0911 021 980 
email: kosice@akropolis.sk

Hore