Menu

MUŽSKÝ A ŽENSKÝ SVET PODĽA C. G. JUNGA, sobotný seminár

Sobota 18. mája 2024 od 15:00 do 19:00, Košice
MUŽSKÝ A ŽENSKÝ SVET PODĽA C. G. JUNGA, sobotný seminár

Pozývame vás na sobotný seminár venovaný mužským a ženským archetypom Carla Gustava Junga a ich prínosu pre sebapoznávanie a rozvoj osobnosti.

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Mužský a ženský svet v poňatí jungovskej psychológie
  • Muž a žena v symboloch klasických kultúr
  • Pojmy animus a anima
  • Dualita, vzájomné dopĺňanie sa a hľadanie harmónie
  • Typológia osobnosti vo svetle mužských a ženských archetypov

Carl Gustav Jung, švajčiarsky psychiater, analytický psychológ, psychoterapeut, vedec a filozof bol jednou z najvýznamnejších osobností 20. storočia. Spája sa s ním pojem „analytická psychológia", ktorá znamenala prevrat v náuke o ľudskej psychike. Jeho meno je známe nielen v oblasti psychiatrie a psychológie, ale vzhľadom na jeho komplexné zameranie preniklo do mnohých iných oblastí. Uviedol štúdium psychiky do súvislosti s filozofiou, mytológiou, náboženstvom, teológiou, históriou, biológiou a fyzikou. Jeho dielo je návodom na to, čo môžeme v živote uskutočniť, aby náš psychický stav bol harmonický, vedeli sme úspešne prejsť jednotlivými životnými etapami, vysporiadať sa s problémami a nájsť hlboký zmysel nášho života.
V rámci seminára sa zoznámime predovšetkým s Jungovou teóriou mužských a ženských archetypov. Pozrieme sa na základné charakteristiky psychiky muža a ženy, predstavíme si 4 archetypy ženy a 7 archetypov muža a prostredníctvom typológie skúsime potenciály archetypov odhaliť v sebe samých, aby sme získali príležitosť ich vedome spracovať a rozvinúť sa tak na zrelšiu osobnosť.


Večerom Vás bude sprevádzať vedúca pobočky Košice, p. Mária Mihálová, dlhoročná lektorka Novej Akropolis, ktorá absolvovala program štúdia východnej a západnej filozofie, psychológie, etiky a symbolizmu. Špecializuje sa na starovekú a renesančnú filozofiu, filozofické a psychologické témy naprieč celými dejinami v rámci porovnávacieho štúdia. Vedie kurzy a prednášky okrem iného v oblastiach filozofie, etiky, psychológie, rétoriky, umenia a starovekých kultúr.

Vstupné: 25 €, študenti a dôchodcovia 20 € 


Trvanie podujatia
: 4 hodiny s dvoma prestávkami a malým občerstvením 
Počet účastníkov na prednášku je limitovaný na 20 osôb.

Prihláška na sobotný seminár MUŽSKÝ A ŽENSKÝ SVET PODĽA C. G. JUNGA

Prihlásiť sa na eminár je možné do piatka 17.5.2024 vrátane prostredníctvom platformy Inviton (nižšie) alebo mailom na adrese kosice@akropolis.sk.
Ak máte záujem prihlásiť sa na podujatie, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Miesto konania: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice.


Informácie na:
Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice
Mobil: 0911 021 980 
email: kosice@akropolis.sk

Hore