Menu
Previous Next

2009 Chorvátsko

Filozofické poznanie zoči voči kríze

Deklarácia valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie MONA chce na svojom ročnom zhromaždení v roku 2009 v meste Bol, na ostrove Brač, zdôrazniť že:

Zoči voči kríze, ktorá sa šíri po celej planéte, Valné zhromaždenie MONA si želá vyjadriť svoje znepokojenie nad už vyššie spomenutou krízou, nie len preto, že postihuje materiálnu úroveň s katastrofálnym dopadom na svetovú ekonomiku, ale tiež preto, že narúša základné hodnoty, o ktoré sa opierajú medziľudské vzťahy. 

Na základe toho sa rozhodlo:

a) Opäť posilniť svoje presvedčenie, že filozofické poznanie je jednou zo základných ciest, ako podporiť hodnoty a upevniť stoický postoj zoči voči životným zmenám, ktorý nám umožní čeliť nepríjemnostiam s väčšou obozretnosťou a duševným pokojom.

b) Že výraz „kríza“ znamená „zmena“ a že ako každý obrat udalostí, aj tento prináša základnú príležitosť pre uskutočnenie bilancie v tom osobnom aj v tom kolektívnom, ktorá nám dovolí odlíšiť to trvalé a hodnotné od toho, čo je pominuteľné a zbytočné. Ako poukázal Albert Einstein, keď rozprával o kríze: „Nenahovárajme si, že sa veci zmenia, ak budeme robiť stále to isté. Kríza môže byť skutočným požehnaním pre každého človeka, pre každý národ. Pretože všetky krízy prinášajú pokrok. Tvorivosť sa rodí z bolesti, rovnako ako sa deň rodí z temnej noci. Práve v kríze sa rodí vynaliezavosť, rovnako ako objavy a veľké stratégie.“

c) Napriek tomu sa väčšina ľudstva ocitá v núdzi a kríza, vzdialená od toho, aby bola podnetom, môže všetkých ponoriť do ešte väčšej biedy, a preto, vzhľadom na to, že sa MONA nachádza vo viac než päťdesiatich štátoch sveta, môže ponúknuť dôležitú pomoc, ktorá prinesie najpotrebnejšiu materiálnu, psychologickú a duchovnú podporu, aby bolo možné čeliť kríze s maximálnou účinnosťou.

d) Budeme pokračovať, podobne ako v predchádzajúcich troch rokoch v rámci Medzinárodného dňa Filozofie, ktorý vyhlasuje UNESCO, v rozvoji širokého programu na pripomenutie tohto dňa a vzťahu filozofie k umeniu, histórii, propagácii hodnôt a filozofických ideí prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré sa tiež odrážajú v Ročenke organizácie.

e) Valné zhromaždenie MONA opäť vyjadruje svoje presvedčenie, že je nutné pokračovať v ochrane životného prostredia ako potrebnej základne, v ktorej ľudské bytosti nachádzajú svoj príbytok a kde môžu rozvíjať svoje potenciály, a je potrebné rozvíjať vedomie o tom, že Zem je spoločným domovom celého ľudstva. Preto bude MONA, vo všetkých štátoch kde sa nachádza, vyvíjať značné úsilie v prospech ekologickej stability prostredníctvom kurzov a prednášok pre uvedomenie si životného prostredia a predovšetkým prostredníctvom špeciálnych a praktických aktivít na ochranu životného prostredia, ktoré zahŕňajú vysádzanie stromov, čistenie a starostlivosť o zeleň a pomoc pri katastrofách, spôsobených či už prírodou alebo človekom.

f) A podobne ako na minulom Valnom zhromaždení, bolo aj v tomto roku rozhodnuté, že MONA bude pokračovať v spolupráci medzinárodného charakteru, ku ktorej je prizvaná Organizácia spojených národov (OSN) a Organizácia amerických štátov (OEA), ako je naplánované v jej programe aktivít pre nasledujúce obdobie. Obzvlášť bude pracovať ako člen Výboru poradcov Interamerického programu OEA pre vzdelávanie v demokratických hodnotách a ich uplatňovania v živote spolu s ďalšími medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v Latinskej Amerike v oblasti „Občianskeho vzdelávania“.

Hore