Menu
Previous Next

2014 Chorvátsko

Valné zhromaždenie sa uskutočnilo v apríli 2014 v Záhrebe (Chorvátsko)

Všeobecná deklarácia Valného zhromaždenia

 
Valné zhromaždenie sa uskutočnilo v apríli 2014 v Záhrebe (Chorvátsko)


A) Valné zhromaždenie OINA potvrdilo svoj úmysel podporovať filozofické poznanie a z uplatňovania filozofie spraviť spôsob každodenného života, čo ľudí približuje k lepšiemu spolužitiu a solidarite a inšpiruje k etickým a občianskym hodnotám s cieľom môcť účinnejšie čeliť globálnej kríze, ktorú ľudstvo prežíva.Preto navrhuje asociáciám združeným v OINA, aby uskutočňovali spoločné programy v oblasti filozofie, kultúry a dobrovoľníctva prostredníctvom aktivít, ktoré budú podporovať ľudskú dôstojnosť.

B) Program štúdia filozofickej školy na klasický spôsob je ďalším faktorom dôležitej formatívnej práce, ktorú OINA ponúka po celom svete.
Preto navrhuje asociáciám združeným v OINA, aby s prihliadnutím na to, že prioritou ľudí je zlepšovať samých seba ako takých v rámci vzájomného rešpektu a bratstva s cieľom podporiť rozvoj lepšej spoločnosti, rozvíjali rozličné úrovne tohto programu štúdia v rámci jednotlivých stupňov expert, špecialista, master.

C) Berie na vedomie, že počas uplynulého obdobia boli po celom svete uskutočnené významné aktivity, pretože s viac než dvoma stovkami sídiel je činnosť OINA veľmi účinná, čo bolo uznané významnými verejnými aj súkromnými inštitúciami, ktoré ocenili humanitárnu a filozofickú prácu Novej Akropolis.
Preto navrhuje asociáciám združeným v OINA, aby pokračovali v podpore formovania skupín zameraných na sociálne činnosti, s cieľom pomáhať ľuďom v ťažkostiach či v núdzi tak, že budú klásť dôraz na systémy formovania a vzdelávania, ktoré Nová Akropolis vytvorila, aby aj naďalej prispievala účinnou a skutočnou pomocou na rôznych miestach, kde sa tieto aktivity uskutočňujú.

D) Aktivity uskutočnené počas uplynulého obdobia rôznymi organizáciami a asociáciami pripojenými k OINA v prospech ochrany životného prostredia boli naozaj chvályhodné, ako je vidieť v ročenke činností, ktorá bola prezentovaná na tomto Valnom zhromaždení.
Preto pripomína všetkým členským asociáciám OINA potrebu chrániť našu spoločnú planétu Zem a pokračovať vo vzdelávacích a konkrétnych aktivitách v oblasti ekológie a životného prostredia so zreteľom na odporučenie OSN v jeho Programe pre životné prostredie (UNEP), ktoré vypisuje nomináciu na cenu Ochranca Zeme 2014, čo je snaha o odmenenie a podporu činnosti a vedenia tých, ktorí mali pozitívny dosah na životné prostredie. 
Hore