Menu
Previous Next

2016 Španielsko

Valné zhromaždenie 2016 Španielsko

Všeobecná deklarácia Valného zhromaždenia

 
Valné zhromaždenie sa uskutočnilo v apríli 2016 v Madride (Španielsko)

A) Valné zhromaždenie OINA znovu potvrdzuje svoj úmysel uskutočňovať svoju prácu v troch oblastiach: Filozofia, Kultúra, Dobrovoľníctvo, aby umožnila všetkým prístup k skutočnému poznaniu zoči voči násiliu, strachu a strate základných hodnôt našich súčasných spoločností, ako smernici morálnej obrody s duchovnými hodnotami, ktoré zjednocujú všetkých ľudí.
Valné zhromaždenie vyzýva všetky národné asociácie združené v OINA, aby to uskutočňovali prostredníctvom všetkých svojich aktivít. Preto OINA potvrdzuje aj svoje preventívne a konštruktívne konanie tak v prospech spoločnosti, ako aj prírody podnecujúc uvedomovanie si potreby aktívnej účasti a spolupráce v užitočných aktivitách, podobných tým, aké rozvíja OINA.

B) Valné zhromaždenie pripomína potrebu pokračovať v rozvoji Škôl filozofie na klasický spôsob ako najlepšieho nástroja výučby a vzdelávania. Pretože filozofia má praktické využitie, ktoré zlepšuje život, dáva mu zmysel a robí ľudí šťastnejšími. OINA pripomína, že filozofické formovanie podnecuje hlboké stránky človeka prostredníctvom rozvoja jeho chápania, intuície a vôle, ktoré mu umožňujú zbaviť sa osobných a spoločenských chorôb ako sú egoizmus, fanatizmus, násilie a materializmus, čím sa napĺňajú základné ciele a princípy OINA.

C) Valné zhromaždenie považuje za hodnotnú činnosť OINA pri aktívnej spolupráci s verejnými či súkromnými inštitúciami a organizáciami. V tomto smere vyzýva k pokračovaniu v podpore zdieľania filozofických skúseností medzi ľuďmi rôznych pôvodov, kultúr a zvykov tak, aby sa navzájom dopĺňali.

D) Preto navrhuje pokračovať s rozvojom pracovných skupín a sociálnych aktivít, ktoré prispievajú k formovaniu a vzdelávaniu v záujme uchovania a zlepšenia planéty Zem a ľudských spoločenstiev, ako odporúča Bezprecedentná dohoda prijatá 195 štátmi v Paríži (Francúzsko) 12. decembra 2015 v rámci COP 21 (Medzinárodná klimatická konferencia v Paríži).

E) Valné zhromaždenie schvaľuje aktivity uskutočnené rôznymi organizáciami a asociáciami združenými v OINA v minulom roku v oblasti ochrany životného prostredia a filozofického a spoločenského formovania, ako je vidieť v Ročenke aktivít predloženej tomuto Valnému zhromaždeniu.

Hore