Menu

Viktor Frankl – „Hľadanie zmyslu života“ (Záhreb, Chorvátsko)

Prednáška predstavila základné myšlienky Viktora Frankla o zmysle života a ako ho môže človek objaviť prevzatím zodpovednosti za svoj život.
Frankl hovorí, že ľudská bytosť nie je slobodná, či už  vo svojom biologickom, psychologickom alebo sociologickom prostredí v prírode... ale silou jeho slobodnej vôle sa dokáže povzniesť nad spoločenské podmienky a naplniť zmysel svojho života.
Hore