Menu

Návšteva archeologického náleziska Epidauros (Atika, Grécko)

Členovia našich pobočiek v Atike a priatelia navštívili archeologické nálezisko Epidaurus a užili si prehliadku Asklépiovej svätyne, ktorá je tu hlavnou stavbou a vďaka ktorej bolo postavené aj slávne divadlo zo 4. st. p.n.l., ktorého harmóniu a krásu ocenili.
Dozvedeli sa veľa o metódach predhippokratovskej medicíny, kúpeľoch a štadióne. Filozofické vnímanie človeka, boha a vesmíru, ktoré mali zasvätenci z Asklépijského svätyne, je podobné holistickej medicíne.
Hore