Menu

Všetci potrebujeme nádej alebo ako navigovať v ťažkých vodách našej doby (Tchaj-pej, Taiwan)

Na filozofickom workshope sme diskutovali o nevyhnutnosti nádeje v našich životoch. "Človek môže žiť bez veľa peňazí, ale nie bez nádeje!" Jorge Ángel Livraga
Čo by sme mali robiť tvárou v tvár svetu, ktorý je čoraz neistejší a my stále nedokážeme kontrolovať okolnosti? Hovorili sme o tom, ako nenechať minulosť obmedzovať naše nekonečné možnosti, ako nájsť v sebe slnečné svetlo a ako nechať slnečné svetlo, aby nám dávalo smer a nádej.
Hore