Menu

Údržba zalesnených oblastí (Guanacaste, Kostarika)

Dobrovoľníci Novej Akropolis uskutočnili údržbu novo zalesnených oblastí na experimentálnej stanici Horizonty.
Počas práce vytrhali burinu okolo stromov. Tieto plantáže priťahujú vtáky a voľne žijúce zvieratá, ktoré zase prenášajú semená iných druhov stromov a tak napomáhajú v regenerácii lesa.
Hore