Menu

Steven Pressfield – živé interview so známym spisovateľom (Brazília)

Svetoznámy spisovateľ Steven Pressfield nás 21.júna 2020 poctil svojou prítomnosťou. S autorom mnohých historických románov a scenárov sme mali možnosť urobiť živé interview na Youtube kanáli a našom Instagrame.
Jeho najznámejšia kniha je Ohnivá brána – historický román o Sparte a bitke pri Termopylách. Profesorka Lúcia Helena Galväo so spisovateľom diskutovala celú hodinu, pričom ich online sledovalo približne 10.000 divákov nielen z Brazílie.

Predmetom diskusie boli myšlienky z bestselleru Vojna umenia, v ktorej Pressfield hovorí o ťažkostiach, ktorým čelí každá ľudská bytosť, aby sa stala tým, čím skutočne je a naplnila svoje poslanie a dielo.

Záznam z interview si môžete pozrieť na odkaze: https://youtu.be/j5CPdFRHKM0
Hore