Menu

Nové výhonky: Nový park na obzore (Catania, Taliansko)

Nová Akropolis v meste Catania zorganizovala akciu “Nové výhonky: Nový park na obzore”. Ide o aktivitu, ktorá podporuje starostlivosť o životné prostredie, kultúru a dobrovoľníctvo s cieľom obnoviť a obohatiť zelené plochy mesta.
Akcia sa konala v parku „Matky Terezy z Kalkaty“, kde dobrovoľníci a obyvatelia mesta spoločne v rámci aktivít čistili prostredie a maľovali ploty. Filozofické motto podujatia bolo: „Karma efekt: Zasiať čo najlepšie”.
Hore