Menu

Diskusia o dospelosti vo filozofickom zmysle (Pécs, Maďarsko)

V maďarskom centre Pécs sa konala diskusia na tému dospievania. Východiskovým bodom boli myšlienky z Platónovych diel.
Účastníci sa zamýšlali, či stať sa biologicky dospelým skutočne znamená koniec dospievania.
Nakoniec sa zhodli na tom, že skutočne dospieť znamená nemyslieť len na seba, ale aj na ostatných.
Ak sa pojem dospelosti posudzuje v širšom zmysle slova, zahŕňa aj starostlivosť o druhých, prevzatie zodpovednosti a mať na pamäti spoločné etické zásady.
Môžeme tvrdiť, že sme dospelí nielen biologicky, ale aj vo filozofickom zmysle, keď získame tieto vlastnosti.
Hore