Menu

Literárny klub: Platón, Symposion (Sofia, Bulharsko)

V Novej Akropolis v Sofii usporiadali stretnutie Literárneho klubu venované Platónovi.
Na základe jeho diela „Symposion“ účastníci viedli hlboké diskusie o večnej téme lásky a jej rôznych formách, ako aj o jej prepojení so svetom ideí.
Hore