Menu

11.1.2023 Prednáška: Šťastný nový rok, Banská Bystrica

11.1.2023 Prednáška: Šťastný nový rok, Banská Bystrica Po úspešnej decembrovej prednáške o kultúre starého Egypta, uskutočnila Nová Akropolis Banská Bystrica 11. januára 2023 ďalšiu prednášku pre pacientov Národného rehabilitačného centra v Kováčovej.
Aj tentoraz bola téma zaujímavá a navyše aj aktuálna: Šťastný nový rok. Spoločne sme sa venovali otázke šťastia: čo je šťastie, ako ho možno získať, ako si ho udržať a nielen na jeden rok, aký je rozdiel medzi tým „mať šťastie" a „byť šťastný". Odpovede sme hľadali v myšlienkach múdrych ľudí z rôznych kultúr a období, a zistili sme, že väčšina z nich sa zhodovala v tom, že skutočné šťastie je „vecou vlastného rozhodnutia".
Hore