Menu

18.6.2024 Zákonitosti hudby, Bratislava

Jednou z oblastí, ktorej sa venuje Nová Akropolis, je kultúra, preto sme ku Dňu umenia pripravili prednášku Zákonitosti hudby.
Dozvedeli sme sa, ako hudba vzniká i to, ako dokáže krásna hudba človeka povzniesť. Zákonitosti hudby sme hľadali v prepojení s vedou a matematikou. Hudba sprevádza človeka od nepamäti a my sme radi, že nás bude sprevádzať naďalej.
Hore