Menu

31.5.2024 Divadelný kurz, Bratislava

Máme za sebou záverečné 12. stretnutie nášho divadelného kurzu. Absolventi kurzu pokračujú ďalej už ako členovia divadelnej skupiny Mythos, ktorá pripravuje divadelné scénky a predstavenia pre členov i pre verejnosť.
Počas prednášok a referátov sme sa pokúsili nahliadnuť do podstaty divadelného umenia, uvedomiť si úlohu umelca a jeho prepojenie s ideou krásy. Vyskúšali sme si aj mnoho praktických hereckých cvičení, pri ktorých sme zažili veľa zábavy a humorných situácií.
Hore