Menu

16.2.2023 Prednáška Aztékovia v NRC Kováčová, Banská Bystrica

16.2.2023 Prednáška: Šťastný nový rok, Banská Bystrica Aj vo februári sme uskutočnili prednášku v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej a opäť sme siahli do histórie, ktorá je stálou studnicou poznania a skúseností.
16.2.2023 Prednáška: Šťastný nový rok, Banská Bystrica
A platí to aj o kultúre Aztékov, pochádzajúcich – ako vravia ich tradície – z bájneho ostrova Aztlán. V rámci prednášky sme si porozprávali o histórii Aztékov, o ich symboloch, božstvách a tiež hodnotách akými sú napr. zodpovednosť, snaha byť lepším človekom, spolupráca či vzťah k prírode, vďaka ktorým ich spoločnosť dosiahla svoj rozmach a ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre súčasný svet.
Hore