Menu

4.3.2023 SILY V NAŠEJ PSYCHIKE – WORKSHOP, Košice

4.3.2023 SILY V NAŠEJ PSYCHIKE – WORKSHOP, Košice V prvú marcovú sobotu sme zažili intenzívne workshopové popoludnie, počas ktorého sme sa dotkli viacerých síl v našej psychike.
4.3.2023 SILY V NAŠEJ PSYCHIKE – WORKSHOP, Košice
Začali sme silou vôle, ktorá je základnou hybnou silou tak pre prácu vonkajšiu ako aj pre prácu zameranú do nášho vnútra – na náš charakter, zlozvyky, negatívne či pozitívne emócie a myšlienky... Pokračovali sme skúmaním toho, aký silný vplyv na nás má svet ilúzií, ako si ho uvedomovať a ako sa z neho postupne vymaňovať Hravý workshop sme ukončili imaginačnými cvičeniami a rozprávaním o význame imaginácie v našom živote – aby sme mali predstavu, kam smerujeme, čo je v živote náš cieľ.
4.3.2023 SILY V NAŠEJ PSYCHIKE – WORKSHOP, Košice
4.3.2023 SILY V NAŠEJ PSYCHIKE – WORKSHOP, Košice
4.3.2023 SILY V NAŠEJ PSYCHIKE – WORKSHOP, Košice
 
 
 
Hore