Menu

Medzinárodný deň zeme (Austrália)

Deň zeme Austrália V aprili sme si pripomenuli Medzinárodný deň zeme aj v Austrálii. Deň je venovaný utuženiu nášho spojenia s matkou prírodou.
Deň zeme Austrália Členovia Novej Akropolis prejavili úctu zemi a hlbokú vďačnosť, že sa môžeme voľne po nej pohybovať a užívať si jej krásu. Pripomenuli si, že sme súčasťou prírody a musíme sa o ňu starať rovnako, ako sa stará ona o nás. Podujatie bolo súčasťou celosvetovej oslavy Dňa zeme v Novej Akropolis vo viac ako 60 krajinách sveta.
Hore