Menu

C.G. Jung: Mandala a alchýmia duše (Bulharsko)

Nová Akropolis v Bulharsku usporiadala on-line webinár venovaný Carl Gustav Jungovi s názvom „C.G. Jung: Mandala a alchýmia duše".
Po krátkom predstavení Jungovho života zazneli témy:
▶️ integrácia osobnosti zrkadlená v jazyku symbolov
▶️ archetypy v kolektívnej psychike a ich symboly v našich životoch
▶️ mandala ako symbol nášho pravého ja a integrálnej osobnosti
▶️ alchýmia ako dôkladná symbolika procesu sebarealizácie
▶️ duša a duchovnosť – idea boha a duchovný rozvoj
▶️ rozbor snov s alchymistickou symbolikou.
Účastníci poslali niekoľko veľmi pozitívnych ohlasov, ktoré potvrdili ich ďalší záujem o danú tému.
Hore