Menu

Prezentácia knihy: „Papierová krabica“ (Cyprus)

Nová Akropolis na Cypre usporiadala prezentáciu knihy „Papierová krabica".
P ozvanie prijala a veľké poďakovanie patrí herečke a spisovateľke Thee Christodoulidou za krásnu cestu k tradíciám a svetu literatúry, za príbehy, za rady a inšpiráciu nikdy sa nevzdávať.
Hore