Menu

Partnerská alchýmia: Keď ti partner zrkadlí cestu k sebarozvoju (Paríž, Francúzsko)

Čo prispieva ku fungujúcemu vzťahu? Čo hľadáme jeden v druhom? Ako rozumieme tomu, čo nás zároveň navzájom odlišuje a pritom spája? Tieto otázky sú základom vzťahu.
Parterský vzťah je založený na myšlienke, ktorú rozvinul Carl Gustav Jung: anima a animus. Prednášala pani Laura Winckler, spoluzakladateľka Novej Akropolis Francúzsko, špecializujúca sa na východné filozofie, ale tiež veľká znalkyňa jungiánskej psychológie. Prednáška, na ktorej sa zišlo okolo 70 ľudí, bola príležitosťou na prehĺbenie tejto stále aktuálnej témy. Učastníci sa spoločne zamysleli nad výrokom, že "človek hľadá mimo seba, ako aj v tom druhom, to, čo nosí v sebe". Partnerský vzťah možno vnímať ako skutočnú školu života, ktorá nám umožňuje usilovať sa o to najlepšie v nás samých.
Hore