Menu

Týždeň umenia ponúka úvahy o ľudskom správaní a šťastí (Brazília)

Aký je vzťah medzi umením a ľudským správaním? Ako nám môže kontakt s krásou pomôcť nájsť harmóniu a šťastie? Toto boli niektoré z úvah, ktoré priniesol brazílsky Týždňa umenia 2023.
Súčasťou programu boli prednášky, dialógy, workshopy a umelecké predstavenia hudby, tanca, divadla a maľby na viac ako 60 miestach Novej Akropolis v Brazílii.
 
V hlavnom meste Brazília bol Týždeň umenia ukončený koncertom filharmónického orchestra a detského zboru Novej Akropolis, po ktorej nasledovala prednáška národného riaditeľa Brazílie-Sever Luísa Carlosa Marquesa.
Tri hlavné mestá severovýchodu ponúkli konferenciu „Čo by sme mali vedieť o šťastí". Prednášala pani Lúcia Helena Galvão, lektorky Novej Akropolis už 34 rokov.
Hore