Menu

Zachytiť rozhodujúci okamih (Austrália)

Veľká vďaka patrí p. Pierrovi Poulainovi za zdieľanie postrehov a skúseností prostredníctvom rozprávania, ktorá doslova otvára oči. Prednáška „Zachytiť rozhodujúci okamih" bola skvelá príležitosť odhaliť prepojenie medzi filozofiou a fotografiou a jednoduché, no hlboké princípy, ktoré rezonujú s naším každodenným životom.
Pierre odhalil kúzlo, ktoré sa skrýva za tým byť plne prítomný, sústredený a prepojený so sebou a so svetom okolo. Účastníci si odniesli neoceniteľné lekcie, ktoré slúžia ako pripomenutie, aby sme žili každý deň so zvýšenou pozornosťou a plným vedomím.
Hore