Menu

Filozofické stretnutie: Sloboda byť sám sebou (Busan, Južná Kórea)

Nová Akropolis Južná Kórea - Busan zorganizovala stretnutie, na ktorom účastníci diskutovali o pojme „byť sám sebou".
Zamerali sa na osobnú skúsenosť s vnútorným stredom - je to centrum, z ktorého môžeme viesť svoj život s menšími vplyvmi okolia a s rastúcim pocitom flexibility a slobody. Hovorili aj o možnosti „vybrať si stať sa samým sebou" - ako povedal Carl Gustav Jung: "Nie som to, čo sa mi stalo, som tým, kým sa rozhodnem stať."
Hore