Menu

Účasť na veľtrhu umenia v rámci komunity (Chicago, USA)

Nová Akropolis Chicago sa zúčastnila veľtrhu umenia v centre mesta, kde sa škola nachádza.
Členovia oslovili účastníkov veľtrhu prostredníctvom filozofie, kníh a kolesa cností, kde si každý môže vytočiť svoju cnosť a získať inšpiráciu v podobe citátu.
Hore