Menu

Projekt Máme radi čítanie (Peru, Lima)

V centrále v Lime sme pokračovali s našim projektom "Yo Amo la Lectura", do ktorého sa zapojilo 23 detí v tejto oblasti. Spolu čítame Ezopove bájky, ktorých príbehy nás učia hodnotám prostredníctvom jednoduchých príbehov.
Postavami sú zvyčajne zvieratká, ktorých správanie predstavuje postoje, ktorým by sme sa mali vyhýbať alebo ich napodobňovať. Bájky čítame v malých tímoch, aby sme podnietili otázky a úvahy o posolstve rozprávok.
 
Hore