Menu

27.2.2024 C. G. Jung – psychológia s dušou, BANSKÁ BYSTRICA

27.2.2024 C. G. Jung – psychológia s dušou, BANSKÁ BYSTRICA V utorkový večer sme sa zoznámili s veľkou osobnosťou a učením Carla Gustava Junga, ktorý bol nielen veľkým psychológom a psychiatrom, ale tiež filozofom s hlbokým záujmom o staré kultúry, tradície, mýty a symboly.
27.2.2024 C. G. Jung – psychológia s dušou, BANSKÁ BYSTRICA V rámci prednášky boli vysvetlené základné pojmy jungovskej psychológie ako napríklad kolektívne nevedomie, archetypy, proces individuácie, tieň, animus a anima, pričom bola zdôraznená aj dôležitosť rozpoznania týchto princípov v sebe samých a tiež význam každodennej práce s nimi.
27.2.2024 C. G. Jung – psychológia s dušou, BANSKÁ BYSTRICA 27.2.2024 C. G. Jung – psychológia s dušou, BANSKÁ BYSTRICA
 
 
 
 
 
Pre tých, ktorí majú záujem zoznámiť sa bližšie s niektorými Jungovými archetypmi sme si pripravili aj cyklus prednášok Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga, ktorý začne 7. marca 2024 a na ktorý vás srdečne pozývame.
https://www.akropolis.sk/news/2036/70/MUzSKy-A-zENSKy-SVET-PODlA-C-G-JUNGA-cyklus-prednasok
Hore