Menu

6.6.2024 Čarovný večer s hudbou, Banská Bystrica

Nová Akropolis v rámci svojho medzinárodného projektu s názvom „K jednote cez rozmanitosť" zorganizovala večer s klasickou hudbou.
Program pozostával z počúvania známych i menej známych klasických skladieb a z rozprávania o hudbe a jej podobách v rôznych umeleckých obdobiach, ako aj o hudobných skladateľoch a inšpirujúcich zaujímavostiach z ich životov. Vedúca filiálky Košice Marika Mihálová, ktorá si program pripravila, poslucháčom porozprávala aj o význame hudby a jej vplyve na ľudskú psychiku a tiež o dôležitosti umenia v ľudskom živote. Spoločne sme si užili krásny umelecký večer.
Hore