Menu

Prednáška: "Existencia hmoty z pohľadu vedy, filozofie a starovekej múdrosti"

Sergio Perezalonso prednášal o vývoji konceptu hmoty od definície atómu podľa prvých gréckych filozofov (500 rokov pnl) až po modernú koncepciu ne-existencie hmoty, ktorej zložky kvantová fyzika definuje ako "kvantá" alebo "excitovaný stav častíc".
Vysvetlil, že súčasné teórie sa postupne približujú k myšlienkam Platóna a s popismi, ktoré sa nachádzajú v posvätných textoch a starovekých tradíciách. Prednáška pomohla účastníkom lepšie pochopiť, že veda a filozofia si nemusia navzájom odporovať.
 
Hore