Menu

5.4.2022 Z POKLADNICE ZÁPADU

5.4.2022 Z POKLADNICE ZÁPADU Z bohatstva západnej filozofie čerpala organizácia Nová Akropolis v utorok 5.4.2022 počas prednášky s názvom Z pokladnice Západu.
Poslucháči si pripomenuli, čím obohatil poznanie ľudstva Platón, múdrosť Sokratovu, filozofiu stoikov, myšlienky Pytagora i Aristotela.
Prednášku spestrilo čítanie citátov a úryvkov zo starovekých diel.
Lektorka ponúkla publiku klenoty západnej filozofie, ktoré ľuďom aj dnes pomáhajú byť pevnejšími, slobodnejšími a zodpovednejšími.
Hore