Menu

14.11.2022 TAJOMNÁ REČ SYMBOLOV, Banská Bystrica

14.11.2022 TAJOMNÁ REČ SYMBOLOV, Banská Bystrica Svetový deň filozofie sme aj v Banskej Bystrici využili ako skvelú príležitosť predstaviť nesmierne zaujímavý svet symbolov, ktorého čaro nespočíva len v rozmanitosti symbolov pochádzajúcich z rôznych kultúr a období, ale predovšetkým v tom nadčasovom a univerzálnom posolstve, skrytom pod ich povrchom.
14.11.2022 TAJOMNÁ REČ SYMBOLOV, Banská Bystrica
Počas zážitkového večera mali účastníci možnosť sa hravou formou zoznámiť s niektorými známymi mýtami a ich symbolikou, v rámci jednotlivých úloh si vyskúšať aké je to kráčať cestou hrdinu a zdolávať rôzne výzvy osudu, a v neposlednom rade si odniesť inšpiráciu do svojho vlastného života, v ktorom každý z nás môže byť „každodenným hrdinom".
Hore