Menu

26.11.2022 VYROB SI SÁM – tvorivé dielne, Košice

26.11.2022 VYROB SI SÁM – tvorivé dielne, Košice Inšpirovaní slovami "chápať svet aj rukami" sme v košickej filiálke pripravili podujatie pre verejnosť s názvom "Vyrob si sám", zamerané na rozvoj manuálnych pracovných zručností, ako sú meranie, pílenie, vŕtanie, brúsenie a pod.
26.11.2022 VYROB SI SÁM – tvorivé dielne, Košice
Pre väčšinu účastníkov - a paradoxne to boli samé dámy - boli mnohé z týchto činností novinkou, ale zvládli ich do takej miery, že si v priebehu pár hodín vymysleli, vymerali a vlastnoručne vyrobili poličku, na ktorú boli právom hrdí.
A popri tom si mohli uvedomiť, že manuálna práca je neoddeliteľne spätá aj s prácou vnútornou - na sebe -, že to pílenie či vŕtanie je neoddeliteľné späté s trpezlivosťou, svedomitosťou, precíznosťou a ďalšími zručnosťami, ktoré zasahujú do mnohých ďalších činností človeka.
26.11.2022 VYROB SI SÁM – tvorivé dielne, Košice
26.11.2022 VYROB SI SÁM – tvorivé dielne, Košice
26.11.2022 VYROB SI SÁM – tvorivé dielne, Košice
26.11.2022 VYROB SI SÁM – tvorivé dielne, Košice
 
 
 
 
Hore